Adresa noastră:

Calea Dumbrăvii nr 58, etaj 1. – Sibiu

 

Contact:

0775649194
info@expert-e.ro

Contact
INSTALAȚII SANITARE

Sistemele de alimentare cu apa reprezinta totalitatea constructiilor si instalatiilor utilizate pentru satisfacerea necesarului de apa al centrelor populate si industrial si se compune din: captarea apei, instalatii pentru corectarea calitatii sau tratarea apei, transportul, inmagazinarea, pomparea si distributia apei. Instalatiile de alimentare cu apa din ansambluri de cladiri se compun din retele exterioare racordate la conductele publice ale sistemului de alimentare cu apa a localitatii prin conducte de bransament si instalatii din interiorul cladirii.

Instalatiile interioare de alimentare cu apa rece si respective apa calda de consum menajer cuprind retele de conducte, fitinguri, armature montate pe retelele de conducte, obiecte sanitare si accesorile acestora, armaturile obiectelor sanitare.

După forma reţelei: pot fi ramificate (arborescente), inelare sau mixte;
După numărul de reţele şi natura consumului: pot fi cu reţele comune pentru anumite consumuri, sau cu reţele separate pentru fiecare fel de consum;
După regimul de presiune a apei: există instalaţii interioare cu o singură zonă de presiune, sau cu două sau mai multe zone de presiune;

PROIECTARE SI EXECUTIE INSTALATII SANITARE

Proiectarea in constructii are la baza Legea 10 din 1995 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte legi si normative specifice. Inginerul de instalatii, impreuna cu arhitectul si inginerul structurist sunt persoanele care elaboreaza documentatia tehnica, care sta la baza succesului in constructii, success de care se bucura beneficiarul investitiei.
Activitatea de proiectare pe care o desfasuram include partea de instalatii in constructii, arhitectura si structura necesara obtinerii autorizatiei de construire/demolare, cat si finalizarii executiei prin proiect tehnic si detalii de executie.

PROIECTARE SI EXECUTIE INSTALATII SANITARE

Instalatii interioare si exterioare de alimentare cu apa
Instalatii de preparare si alimentare cu apa calda de consum menajer
Instalatii pentru stins incendii cu apa (hidranti, sprinklere, drencere), gospodarii de apa de consum si pentru incendii, canalizari de ape uzate menajere/pluviale
.